Projektbeskrivelse

Mobile affaldssorteringsanlæg

Meldgaard Recycling kan tilbyde sortering af slagger og slaggerjern fra affaldsfyrede forbrændingsanlæg.
Selskabet har både mobile og stationære sorteringsanlæg. Meldgaard Recycling udvikler hele tiden anlæggene for at sortere produkterne bedst muligt og derved få det reneste slutresultat.

SB Construction har udviklet og konstrueret flere typer mobile affaldssorteringsanlæg i tæt samarbejde med Meldgaard Recycling. Ydelsen indeholder vangekonstruktioner, stålkonstruktioner, transportbånd, hydraulik systemer og tekniske dossier i.h.t. maskindirektivet.

KUNDE

Meldgaard Recycling A/S

img_meldgaard_logo

http://www.meldgaard.com

Kontakt os her

Sigte- og separationsanlæg
Sigteanlæg

Sigteanlæg i produktionsstilling
img_proj_meldgaard_01

Separationsanlæg

Separationsanlæg i produktionsstilling
img_proj_meldgaard_04

Opstillingsmuligheder for komplet
Sigte- og separationsanlæg

img_proj_meldgaard_05

Sigteanlæg i transportstilling
img_proj_meldgaard_02
Separationsanlæg i transportstilling
img_proj_meldgaard_03
img_proj_meldgaard_06
img_proj_meldgaard_08
img_proj_meldgaard_07