Projektbeskrivelse

CE mærkning af maskinanlæg for dynefyldning

Quilts of Denmark er en dansk virksomhed, der producerer funktionelle soveprodukter i høj kvalitet.

Quilts of Denmark har indkøbt en ny maskine beregnet til fyldning af dyner. Maskinen består af flere enheder fra påfyldnings container til pakkeri.
Mindre justeringer var nødvendige for at få maskinen indpasset hos Quilts of Denmark.

På foranledning af Quilts of Denmark har SB-Construction forestået afdækning af gældende lovgivning og direktiver, samt definering af grænseflader, udarbejdelse af risikovurdering, beskrivelse af risikoreducering, brugsanvisning og overensstemmelserklæring.

Quilts of Denmark har leveret, tegninger, styklister, trykluft og el-diagrammer, betjeningsinstruktioner, samt samlet det tekniske dossier.

KUNDE

Quilts of Denmark A/S

www.qod.dk

Kontakt os her