EN1090 beregning, byggestål

 

Den 1. juli 2014 trådte den lovpligtige CE-mærkning af byggestål ikraft i.h.t. EN 1090-1.

SB Construction tilbyder projekterings-og beregningsdelen for EN1090 (Udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner).

Vi hjælper virksomheder med dokumentationen for at kunne CE-mærke deres stål- og aluminiumskonstruktioner som bl.a er følgende:

  • Bestemmelse/dokumentation af udførelsesklasse i.h.t. DS/EN 1090-2 (EXC1, EXC2, EXC3 eller EXC4)
  • Beregning af stål- og aluminiumskonstruktioner efter deklarationsmetode 2 og 3b, som indgår i bygningsdele, så producenter/fabrikanter af byggestål kan udarbejde en ydeevne deklaration efter EN1090-1. Beregninger udføres efter gældende standarder som ofte er Eurocode.
  • Vi kan tilbyde at udarbejde design/3D konstruktioner og 2D produktionstegninger af bygningskonstruktioner.
  • Har I spørgsmål til hvilken dokumentationskrav der er til Jer, som fabrikant at stål- og aluminiumskonstruktioner i.h.t. EN 1090, så rådgiver vi gerne Jer på området.

Er der spørgsmål til ovenstående så ring/skriv endelig til os.

EN1090:

Det er et lovkrav at bygningsstål og -aluminium, der falder inden for kravene i Byggevareforordningen, skal leveres med ydeevne deklaration efter EN1090-1. Der er derfor ingen tvivl om at EN1090 er kommet for at blive. Det er vores vurdering at der er mange virksomheder, der fremstiller konstruktioner, der falder inden for kravet om certificering, som stadig ikke er certificeret efter EN1090.

På hjemmesiden: www.Byggevareinfo.dk, er der information om indsatser for kontrol, samt mange yderligere oplysninger om byggevarer og EN1090.

Fundaments beregninger for maskiner og stålkonstruktioner.:

Betonfundament:

Vi kan udføre beregning på betonfundamenter maskine og stålkonstruktioner. Forudsætningen er at der foreligger tekniske data og en geoteknisk jordbundsundersøgelse. I forbindelse med beregning vil vi udarbejde en skitse med angivelse af dimensioner og evt. armering på baggrund af de aktuelle laster og den geoteknisk jordbundsundersøgelse.

Hvis ikke der forefindes en geoteknisk jordbundsundersøgelse, skal det udføres af en geotekniker. En geoteknisk jordbundsundersøgelse udarbejdes normalt af en lokal geotekniker eller vi kan henvise en Geotekniker.

Prisniveauet for en geoteknisk jordbundsundersøgelse er meget afhængig af de lokale jordbundsforhold m.v., så derfor skal priserne indhentes ved hvert projekt. En typisk jordbundsprøve, som i mange tilfælde kan være dækkende er, en parcelhus jordbundsundersøgelse som består af,

2 stk. boring i 5m’s dybde.