Projektbeskrivelse

Tunneleringsudtyr til entreprenørbranchen

Østergaard A/S er et entreprenørfirma, der løser traditionelle anlægsopgaver indenfor jord, vej, belægning og afløb samt NO-DIG-arbejder.

SB Construction har gennem de seneste 10 år udviklet, konstrueret og udført projektledelse på fremstilling af NO DIG udstyr til Østergaard. SB Construction har på konsulentbasis løst opgaverne, i dialog med boreoperatør, som har bidraget med ønsker, gode ideer og krav til nye produkter. SB Construction har deltaget i projekterne fra udvikling, fremstilling, CE-mærkning og indkøring på site.

Blandt andet deltog SB Construction i udvikling af Tunnelering med åben front – populært kaldet “pipe jacking”, som er en attraktiv løsning til fremføring af bl.a. bassin- og afløbsledninger, kloakering i sårbare områder, gangtunneller og faunapassager.
Metoden gør det muligt at fremføre beton- eller GAP-rør i dimensioner op til Ø3000 mm. Afhængig af rørdimensionen kan der tunneleres over længder op til 1000 m, samtidig med at det er muligt at tunnelere i kurve.

KUNDE

Østergaard A/S

img_oestergaard_logo

www.oestergaardas.dk

Kontakt os her

Tunneleringsudstyr for betonrør fra ø1200 – Ø3600mm.
Rørstrækninger optil 1000m.
img_proj_ostergaard_01
Stålrørspresse-maskine.
Stålrør presse ind i jorden og jorden snegles ud.

img_proj_ostergaard_02
img_proj_ostergaard_03