FEM- & FEA beregning : Finite Element Method/Analysis, statisk og dynamiske beregninger

 

SB Construction tilbyder FEA/FEM beregninger/analyser af konstruktioner til, maskine-, stål- og aluminiums konstruktioner mm. Vi er vores kunder behjælpelig med at få afklaret, laster, forudsætninger, hvilken lovgivning/standarder, som skal danne grundlag for beregningerne. Vi udarbejder rapporter til dokumentation for 3. part m.fl.

Vi udfører FEA/FEM-simulering i følgende beregningsprogrammer:

  • ANSYS
  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • PTC Creo Simulate

Komplekse konstruktioner er meget tidskrævende, at beregne analytisk. Ved at benytte FEA/ FEM-simulering reduceres tidsforbruget/omkostningerne væsentligt.

Ved hjælp af programmerne, kan vi opstille en række forudsætninger. Hermed bliver det muligt, at beregne spændinger og deformationer, samt at udlæse disse numerisk og via en grafisk præsentation af beregningsresultatet.

Da vi udarbejder vore konstruktioner i 3D, kan modellerne anvendes direkte i beregningsprogrammet, der pålægges derfor ingen ekstra modelomkostninger i forbindelse med FEA/FEM-beregning.

Cases