SB Construction udnævnt til Gazelle virksomhed 2013

Gazelle-2013_hvid-baggrund

SB Construction udnævnt til Gazelle virksomhed 2013

Dagbladet Børsen udnævner hvert år en række af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark til ‘Gazelle virksomheder’.

Hos SB Construction er vi glade for, at den tillid som så mange af vore trofaste kunder har vist os, har været medvirkende til, at vi har fået tildelt en Gazelle.

Udnævnelsen viser, at du har en af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, som lever op til følgende krav:

  • Virksomheden skal have offentliggjort minimum 4 års regnskaber.
  • Virksomhedens omsætning skal være større end 1 mio. kr. eller bruttoresultatet skal være større end 1/2 mio. kr. i hvert at de 4 seneste regnskabsår.
  • Væksten i omsætningen/bruttoresultatet skal mellem de enkelte år være positiv.
  • Omsætning/bruttoresultat skal over hele perioden være mere end fordoblet.
  • Summen af det primære driftsresultat skal i de 4 seneste regnskabsår være positiv.

Vi ser frem til at forsætte arbejdet!

Kursus i Maskinsikkerhed og CE-mærkning

Kursus i Maskinsikkerhed og CE-mærkning

Vi har hermed fornøjelsen at tilbyde kursus i CE-mærkning i.h.t. maskindirektivet 2006/42/EC implementeret i dansk lovgivning via AT: BEK 612.
Vi tilbyder i denne forbindelse at tage udgangspunkt i en af jeres egne maskiner, som dog ikke må være for kompleks. Vi kan ikke færdiggøre CE-mærkning af jeres maskine under kurset.

Dag 1 Kursusprogram
09:00 – 09:30 Velkomst & Indledning
09:30 – 10:00 National & EU lovgivning
Maskinsikkerhed, sammenhæng og forklaring (gamle/nye maskiner)
samt produktansvar.
10:00 – 10:15 Pause
10:15 – 11:00 CE-mærkning
New Approach, direktiver og standarder.
11:00 – 13:30 Maskindirektivet
Nyt direktiv, tolkning, overensstemmelseserklæring og vurdering,
bilag 4, teknisk dossier, brugsanvisning, m.m.
12:00 – 13:00 Frokost
13:30 – 14:00 Risikovurdering, teori.
Risikovurderingens faser – Step 1:Afgrænsning.
14:00 – 14:45 Risikovurdering – Gruppe opgave.
Evt. baseret på egen maskine. Afgrænsning af risikovurderingen.
14:45 – 15:00 Pause
15:00 – 15:30 Brugsanvisning.
Indhold og gennemgang af skabelon.
15:30 – 16:00 Spørgsmål og afslutning på dagen
Dag 2 Kursusprogram
09:00 – 09:30 Velkommen til dag 2
Opsamling på dag 1
09:30 – 10:15 Risikovurdering, teori.
Risiko analyse, vurdering,nedsættelse, resterende risici.
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 14:00 Risikovurdering – Gruppe opgave
Baseret på samme maskine som dag 1 og skabeloner.
12:00 – 13:00 Frokost
14:00 – 14:30 Fælles gennemgang af gruppearbejde
Gruppers resultater og tilpasning
14:00 – 14:45 Risikovurdering – Gruppe opgave.
Evt. baseret på egen maskine. Afgrænsning af risikovurderingen.
14:30 – 14:50 Pause
14:50 – 15:30 Brugsanvisning.
Opsamling efter risikovurdering.
15:30 – 16:00 Spørgsmål og afslutning

Forudsætninger
Deltager på kurset skal have en teknisk indsigt og interesse, samt forståelse for gældende lovgivning.
Max. deltager 15 stk. Der kun kursus materiale til 4 deltager, tillæg pr. deltager for kursusmateriale 500,-kr.

Formål
Kursisterne får en god forståelse og et grundlag for at kunne arbejde med CE-mærkning af maskiner på begynder niveau. Virksomheden får nogle skabeloner som bruges i det videre arbejder med forsat udvikling til området.

Honorar (ekskl. moms)
1. Kursusdag inkl. kursus materialer. (4 deltagere) forhør nærmere
2. kursusdag. forhør nærmere
Skabeloner til afgrænsning, Risikovurdering og
brugsvejledning m.v. forhør nærmere

Honorar er eksklusiv ophold, kørsel og diæter. Afregnes efter regning.
SB Construction afvikler kurset ved jer, der selv står for lokaler, AV-udstyr og forplejningen.

Betalingsbetingelser
Der afregnes a conto; månedsvis – 14 dage netto.

Vi håber ovenstående tilbud har Jeres interesse, og vil se frem til at skulle arbejde sammen med Jer omkring dette projekt.
Vi vil bestræbe os på at udføre opgaven til Jeres fulde tilfredshed.

Med venlig hilsen

Søren Brorsbøl