Forbedret arbejdsmiljø og kraftig reduktion af lønomkostninger til Contiga

Forbedret arbejdsmiljø og kraftig reduktion af lønomkostninger til Contiga

Hos betonelementfabrikken Contiga Tinglev A/S var armeringshåndtering med manuelle og tunge løfteoperationer indtil for nylig med til at skabe dårligt arbejdsmiljø. Contiga ønskede derfor at optimere håndteringen af armeringsnettet, hvor de manuelle løft og klippefunktionerne blev reduceret mest muligt, for at den gældende lovgivning for arbejdsmiljø kunne overholdes. Derudover skulle der være fokus på reduktion af lønomkostninger.

SB Construction opgave var at være rådgiver i samarbejde med produktionspersonalet og komme med løsninger på håndtering og fremstilling af armeringsnet fra råvarerne ankom, til armeringsnettet var placeret i produktionsformen til støbning af vægelementer i beton.

Projektet udløste mange forslag og ideer undervejs, som blev vurderet og evalueret helt oppe fra ledelsen og ned til operatørerne på fabrikken.

Virksomhedens ønske var en løsning med håndtering af standard rionet i flere formatstørrelser, som skulle tildannes til de forskellige vægelementer. Det medførte flere forslag omkring klippe- og håndteringsudstyr, og det hele blev visualiseret i 3D.

SB Construction udarbejdede ligeledes budgetpriser på løsningerne til ledelsen. Arbejdet med de forskellige løsninger og beregninger på kostpriser samt optimering af lønomkostningerne resulterede i, at Contiga valgte at lave en større investering i en netsvejsemaskine, som kan præfabrikere armeringsnettet med alle detaljer til det betonvægelementet.

SB Construction har, efter layoutet og konceptet blev fastlagt, udført udvikling, konstruktion og CE-mærkning afhåndteringsudstyret til præfabrikerede armeringsnet.