Energiteknologisk udvikling og demonstration (EUDP)

EUDP_ekstravarianter1

Energiteknologisk udvikling og demonstration (EUDP)

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, fremmer ny klimavenlig energiteknologi, der øger forsyningssikkerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på energiområdet.
Brancher: Energi, miljø og klima
Giver tilskud til: Udvikling og demonstration
EUDP har årligt omkring DKK 250 mio. til medfinansiering af udvikling og demonstration af nye effektive energiteknologier.

Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af EUDP programmet få:

 • DKK 2,5-50 mio. til teknologiudvikling og demonstration
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videnstilførsel

Formålet med EUDP er at udnytte og udvikle danske erhvervspotentialer på energiområdet, samt en række energipolitiske mål herunder: Forsyningssikkerhed, et renere miljø og omkostningseffektivitet.

Muligheder med EUDP

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder så længe man er tilknyttet energisektoren eller ønsker at træde ind i den.
Det afgørende er, at virksomheden/konsortiet har en projektidé med fokus på at løse en energiteknologisk problemstilling. Gennem EUDP kan virksomheder få medfinansiering til:

 • Projekter, der omfatter udvikling og/eller demonstration af nye effektive energiteknologier
 • Forskningsprojekter som direkte forbereder eller understøtter demonstration
 • Udvikling af offentlig/private partnerskaber om nye energiteknologier

Læs mere om EUDP på www.ens.dk

Krav til støtte fra EUDP

EUDP støtter projekter, hvori der foretages en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold for derefter at lave en markedsintroduktion. EUDP kan give tilskud til udvikling og/eller demonstration af alle energiteknologier, der kan bidrage til at nå de energipolitiske mål, bl.a.:

 • Biomasseteknologier og -systemer til transport og energi
 • Vindkraft og andre vedvarende energiteknologier
 • Brint og brændselscelleteknologier
 • Lavenergibygninger
 • Energieffektive løsninger, herunder i slutforbruget, samt fleksibelt energiforbrug
 • Samlede energisystemer (integration af teknologier), herunder transport af energi
 • Mere effektive indvindingsmetoder for olie og gas
 • Mere effektiv og miljøvenlig produktion i øvrigt (el og varme), herunder CO2-deponering.

12 thoughts on “Energiteknologisk udvikling og demonstration (EUDP)

 1. Pingback: 100 viagra pills
 2. Pingback: cialis 20mg forum
 3. Pingback: real money keno
 4. Pingback: coupons for cialis

Comments are closed.