Nyt projekt: Vindmølletårn i højstyrkebeton

Nyt projekt: Vindmølletårn i højstyrkebeton

SB Construction er partner i et stort udviklingsprojekt omkring udvikling af vindmølletårne i højstyrke beton.
Conelto’s vision er, at udvikle, producere og opstille betontårne med det sigte at reducere totalomkostningerne, ”cost of energy”, for et vindkraftanlæg.
SB Construction udvikler og konstruerer produktionsudstyr til fremstilling af tårnelementer i højstyrke-beton, såsom formudstyr, løfteåger, fyldeudstyr og produktionsmaskiner.
SB Construction udvikler montageplatform til site montage og dertil hørende løfteudstyr.