Gode råd fra Dansk Industri om brug af udviklingshuse

Gode råd fra Dansk Industri om brug af udviklingshuse

Af Bjørn Godske, Ingeniøren, Fredag 18. jan 2008 kl. 00:45

Ingeniøren har spurgt Susanne Andersen, der er Direktør i Dansk Industris branchefællesskab Videnrådgiverne, om hvordan produktudviklingshusene og virksomheder får mere glæde af hinanden:

Samarbejde

Ved at samarbejde med professionelle og fagligt kompetente rådgivere øger man virksomhedens egne kompetencer og dermed også mulighederne for selv at udvikle nye produkter.

Afklaring af formål

Virksomhederne skal gøre sig klart, at samarbejde med rådgiverne også stiller krav til dem selv og deres egen organisation. Man bør være afklaret med formålet, omfanget og de ønskede resultater af samarbejdet. Man skal geare sin egen organisation til at kunne modtage rådgivernes forslag, og man skal spille positivt med i processen. Og så skal man gøre det til en del af aftalen, at rådgiverne også overfører den nødvendige viden til at udnytte resultaterne til virksomheden.

Nye krav

Kravene til forskellige produkters egenskaber stiger – og kravene til produktionsmetoder og effektivitet er også konstant stigende. Derfor vil der opstå flere virksomheder, som lever af at rådgive om sådanne spørgsmål. Det vil være naturligt for virksomheder at alliere sig med kompetente rådgivere på områder, hvor man selv mangler den nødvendige ekspertise.

Tag egen medicin

Hvis udviklingshusene skal vokse, så skal de tage deres egen medicin, dvs. have ambitioner, tænke strategisk, innovativt og offensivt, satse på mangfoldighed blandt medarbejderne og benytte sig af kompetent ekstern rådgivning på områder, hvor de ikke selv besidder den nødvendige ekspertise.