Kommentar: Direktøren skal gå forrest i innovationsprocessen

Kommentar: Direktøren skal gå forrest i innovationsprocessen

Af ?, Ingeniøren, Fredag 18. jan 2008 kl. 00:45

Der skal innovation til, og direktøren skal gå forrest i arbejdet med at skabe klare mål med fornyelse overalt i virksomheden. Ellers går udviklingen tabt i en forvirret dagligdag, hvor initiativerne er tilfældige og peger i alle mulige retninger.

Det er nogle af budskaberne i en ny bog udgivet af Dansk Industri. Den hedder “Direktøren og innovation” og bygger på samtaler med 11 virksomhedsledere, der har det til fælles, at deres virksomhed har skabt fremragende resultater med innovation. De har alle bidraget med budskaber og ledelsesredskaber til den ny publikation, der er udgivet af Dansk Industri.

Der er tale om vidensdeling, der kan inspirere ledere og medarbejdere lige fra den usikre idéfase til markedsudrulningen, hvor pengene skal rulle ind i virksomheden. Der er også interessante budskaber om ledelse af innovationskultur.

Her er det vigtigt at gøre sig klart, at det er ledere og medarbejdere, der er de vigtigste ressourcer i innovationsarbejdet. De skaber innovationsprocessen med deres viden, ideer og gode erfaringer, når det rigtige grundlag er til stede.

Jeg vil her belyse nogle vigtige dimensioner og ellers lade det være op til dig selv at reflektere over spørgsmålet: Hvordan styrker du som leder innovationskraften i din virksomhed?

Begrebet kundedrevet innovation er kommet højt på industriens agenda. Danske virksomheder har en god tradition for tæt dialog med deres kunder, og de har en evne til fleksibelt og hurtigt at frembringe gode kundeløsninger.

Udfordringen i dag er, at konkurrencen om kunderne er blevet global. Verden hænger tættere sammen. Nye markeder bliver tilgængelige, og samtidig kommer nye konkurrenter til – konkurrenter som måske endda tilbyder en lavere pris. Mange danske virksomheder ligger i det øvre prissegment og fremstiller det, der kan betegnes som “up-market produkter”. Ren priskonkurrence er et problem, hvis man tilbyder stort set de samme løsninger som konkurrenterne.

Det er den tilstand, din innovationsindsats skal lave om på. Din virksomhed skal selv drive innovationsprocessen, men kundens behov og brugssituation skal defineres langt mere præcist, og kunden skal være i centrum. Så er det brugerdrevet. Så kan du konkurrere på andre parametre end pris.

Innovation er at forretningsgøre sin viden. Innovation er en betegnelse af processen fra ny indsigt i kundens behov, den kreative idéfase og til udrulningen af et nyt produkt. Det drejer sig dermed om at udvikle nyskabende kundeløsninger og produkter, men også om at forny virksomhedens forretningsprocesser og arbejdsgange.

Ved at forny forretningsprocesser og arbejdsgange kan innovation være med til at udvikle industriens arbejdspladser og gøre dem mere attraktive. Det er af stor betydning i en tid, hvor manglen på arbejdskraft er et stort problem i mange virksomheder.

Hvis innovation skal ændre arbejdsgange permanent, kræver det strategi og planlægning. Ellers er der en latent risiko for, at de kortsigtede opgaver, kundeforespørgsler og “brandslukning” beslaglægger en stigende andel af ressourcerne. Innovation skaber virksomhedens fremtid, men samtidig kræver innovation, at de daglige driftsopgaver bliver trimmet. Det er en vigtig ledelsesopgave at tage denne balancering op til løbende vurdering.

I “Direktøren og innovation” giver deltagerne kvalificerede bud på, hvordan man skaber en kultur, hvor både ledere og medarbejdere er engagerede. En kultur, hvor der også samarbejdes med personer uden for virksomheden, for at få tilført ny viden. En kultur, hvor der samarbejdes på tværs af faggrænser.

Hvert kapitel i bogen afsluttes med et oplæg til diskussion, hvor din virksomheds ledergruppe kan arbejde med spørgsmålene i jeres egen virksomhed. På den måde kommer din virksomhed godt i gang med at være innovativ – ikke blot en gang imellem.

“Direktøren og innovation” kan købes på www.di.dk/butik